Waar staan wij voor:
Een grondige opleiding, waarmee je veilig de weg op kunt nadat je geslaagd bent.
Een fijne lesauto, van alle gemakken voorzien, en een prettige sfeer tijdens de les.

Tarieven 2021

Het overzicht van alle kosten voor een volledige rijopleiding

De hele opleiding wordt direct van A-Z vastgelegd, tenzij in overleg anders wordt besloten. Je weet dus vooraf precies waar je aan toe bent.

Je TTT en Praktijkexamen worden pas definitief gereserveerd nadat je geslaagd bent voor je theorie. Dit is om onnodige extra kosten te voorkomen. Hierdoor kan het wel voorkomen dat de data voor je TTT en Praktijkexamen uiteindelijk afwijken van de eerder voorgestelde data. Des te eerder je je theorie hebt gehaald des te kleiner de kans is dat je een afwijkende datum (lees latere datum!!) voor je TTT en Praktijkexamen krijgt.

Zie voor EXTRA VOORDEEL onze knop 'AANBIEDINGEN'.

Basispakket; € 1951,50 ; € 53,00/uur.

Het Basispakket bestaat uit:

 1. Proefles
 2. 33 lesuren van 60 minuten.
 3. Praktijkexamen
 4. Gratis koffie/thee/frisdrank/cup-a-soup in de pauze

Indien uit de proefles of tijdens de opleiding blijkt dat je minder of meer lesuren nodig hebt dan kan in onderling overleg het aantal lessen worden aangepast en zal de prijs met € 53,00/lesuur worden aangepast.

Optimaalpakket; € 2448,40.; € 49,00/uur.
Dit pakket is voor de meeste leerlingen een aanrader.

Het Optimaalpakket bestaat uit:

 1. Proefles
 2. Vekabest theorieleerpakket “High-speed CBR theorie Auto en theorieboek XXL” inclusief theoriebegeleiding d.m.v. het LeerlingVolgSysteem.
 3. Theorie-examen.
 4. 1 Herexamen theorie. Zie www.theorie-leren.nl voor de voorwaarden.
 5. 41 lesuren van 60 minuten.
 6. TTT; TussenTijdseToets (Zie de button ‘TussenTijdseToets’ voor uitleg)
 7. Praktijkexamen
 8. Gratis koffie/thee/frisdrank/cup-a-soup in de pauze

Indien uit de proefles of tijdens de opleiding blijkt dat je minder of meer lesuren nodig hebt dan kan in onderling overleg het aantal lessen worden aangepast en zal de prijs met € 49,00/lesuur worden aangepast.

Pluspakket; € 490,00 ; € 49,00/uur + GRATIS Herexamenpakket.
Uitsluitend te reserveren in combinatie met het Optimaalpakket.

Het Pluspakket bestaat uit:

- 10 extra lesuren van 60 minuten
Gratis herexamenpakket t.w.v. € 532,50.

Hoewel we met onze adviezen m.b.t. je pakketkeuze een bovengemiddeld slagingspercentage behalen zouden we graag willen dat nóg meer leerlingen in 1 keer slagen. 
Uit een proef is gebleken dat met 10 extra lesuren de slagingskans aanzienlijk wordt vergroot tot zelfs 90-100 %! 
Voor nog meer kans van slagen bieden we daarom nu de mogelijkheid om het Optimaalpakket uit te breiden met een Pluspakket. 
Dit houdt in dat je bovenop het Optimaalpakket 10 extra praktijklesuren reserveert. Met deze extra lesuren kan er tijdens de opleiding meer tijd besteed worden aan onderwerpen waar je misschien moeite mee hebt én zullen er de nodige lesuren overblijven waarin geen nieuwe onderwerpen worden behandeld.  Deze uren kunnen dan benut worden om meer rijervaring op te doen. Hierdoor zullen alle handelingen meer geautomatiseerd worden gedaan tijdens je examen, waardoor de kans dat je in 1 keer slaagt groter zal zijn. Je zult minder zenuwachtig zijn bij het examen. Examinatoren zien aan je manier van rijden dat je ruim voldoende lesuren hebt gehad en veel besluitvaardiger bent dan anderen die minder lesuren hebben gehad.
100% slagingsgarantie kan niemand geven, wij ook niet. Maar omdat wij vrijwel zeker zijn dat je met deze 10 extra lesuren slaagt belonen we iedereen die ervoor kiest het Pluspakket erbij te nemen en geven wij je bij deze 10 extra lesuren, voor als je ondanks alles de pech hebt toch niet te slagen, een gratis herexamenpakket, bestaande uit 6 lesuren + praktijkexamen, ter waarde van € 532,50.

Faalangstpakket; € 2995,40 ; € 49,00/uur.
Dit pakket is samengesteld voor kandidaten die van zichzelf weten dat ze extreem nerveus zijn bij examens.

De ervaring leert dat  leerlingen tijdens een examen dusdanig zenuwachtig kunnen zijn dat daardoor hun prestaties beduidend lager zijn dan het niveau waarop ze eigenlijk zitten. Ze kunnen prima autorijden maar slecht examen doen. Ze hebben  voldoende geleerd en voldoende oefening gehad, maar om dat er  uit te laten komen tijdens het examen lukt soms niet. We spreken in dat geval over faalangst.
Er zijn mogelijkheden om de spanning naar een dusdanig niveau terug te brengen dat er wel voldoende wordt gepresteerd tijdens het examen. Het CBR biedt hiervoor m.b.t. het theorie-examen de mogelijkheid om een Individueel examen te doen en voor het praktijkexamen om een Faalangstexamen te doen.
Leerlingen met faalangst kunnen ook beter met iets meer lesuren dan gemiddeld pas examen doen, zodat ze zichzelf ook zekerder voelen.
Het faalangstexamen wordt afgenomen door speciaal daarvoor opgeleide examinatoren. Zij weten goed hoe ze met kandidaten om moeten gaan die faalangstig zijn. Er wordt meer tijd ingepland voor dit examen. Niet dat de rit langer duurt, het aantal kilometers dat gereden wordt is namelijk gelijk aan die tijdens een reguliere examenrit. Maar er is wel meer ruimte voor een uitgebreider voorgesprek, waarbij de kandidaat zoveel mogelijk op zijn/haar gemak wordt gesteld. Tijdens  de rit bestaat de mogelijkheid om time-outs aan te vragen op die momenten dat de spanning even te groot wordt. Dit heeft geen invloed op het examenresultaat.

Het Faalangstpakket bestaat uit:

 1. Proefles
 2. Vekabest theorieleerpakket “High-speed CBR theorie Auto en theorieboek XXL” inclusief theoriebegeleiding d.m.v. het LeerlingVolgSysteem.
 3. Individueel (mondeling) Theorie-examen.
 4. 1 Gewoon Herexamen theorie; Zie www.theorie-leren.nl voor de voorwaarden.
 5. 50 lesuren van 60 minuten.
 6. TTT; TussenTijdseToets
 7. Faalangst Praktijkexamen
 8. Gratis koffie/thee/frisdrank/cup-a-soup in de pauze

Indien uit de proefles of tijdens de opleiding blijkt dat je meer lesuren nodig hebt dan kan het aantal lessen worden aangepast en zal de prijs met € 49,00/lesuur worden aangepast.

50-urenpakket; € 2889,40 ; € 49,00/uur.
Dit pakket is o.a. samengesteld voor kandidaten die op latere leeftijd beginnen met hun rijopleiding (30+) en voor sommige ASS-leerlingen ( Autisme/AD(H)D) en leerlingen die moeilijk lerend zijn.

Het 50-urenpakket bestaat uit:

 1. Proefles
 2. Vekabest theorieleerpakket “High-speed CBR theorie Auto en theorieboek XXL” inclusief theoriebegeleiding d.m.v. het LeerlingVolgSysteem. Tegen bijbetaling kan individuele theorieles worden gegeven. Vraag naar de mogelijkheden.
 3. Theorie-examen. 
 4. 1 Herexamen theorie; Zie www.theorie-leren.nl voor de voorwaarden.
 5. 50 lesuren van 60 minuten. (Of meer; in onderling overleg)
 6. TTT; TussenTijdseToets
 7. Praktijkexamen
 8. Gratis koffie/thee/frisdrank/cup-a-soup in de pauze
Indien uit de proefles of tijdens de opleiding blijkt dat je meer lesuren nodig hebt dan kan het aantal lessen worden aangepast en zal de prijs met € 49,00/lesuur worden aangepast.

 

Een overzicht van alle produkten als je deze los zou willen kopen.
Proefles: Gratis
   
Theorie:  
Leerpakket Vekabest: ‘High-speed CBR theorie Auto en theorieboek XXL’:
(Dit is inclusief gratis herexamen als voldaan wordt aan de voorwaarden van Vekabest en inclusief leerlingvolgsysteem)

€ 74,90
Dyslexie leerpakket € 38,50
Individuele theorieles per uur € 30,00
Theoriebegeleiding d.m.v. het Leerling Volg Systeem: Gratis
Theorie-examen: € 42,00
Verlengd theorie-examen: € 54,00
Individueel theorie-examen: €100,00
   
Praktijk:  
Drankje tijdens de pauze (bij blokuren) Gratis
Rijles per uur (60 min.):
Bij afname van een pakket beduidend goedkoper!
€ 55,00
v.a. € 49,00
TussenTijdseToets (TTT): € 120,00
Praktijkexamen + gebruik lesauto: € 202,50
Faalangstexamen + gebruik lesauto: € 250,50
Herexamen + gebruik lesauto: € 202,50
BNOR examen + gebruik lesauto: € 219,50


Rij met plezier, ontspannen en veilig!