Waar staan wij voor:
Een grondige opleiding, waarmee je veilig de weg op kunt nadat je geslaagd bent.
Een fijne lesauto, van alle gemakken voorzien, en een prettige sfeer tijdens de les.

Praktijkopleiding

Leren rijden zoals het hoort

Wij doen ons best om jou je rijbewijs zo snel mogelijk te laten halen. Maar niet alleen dat. Wij maken je tijdens de rijopleiding niet alleen maar examenklaar, maar leiden jou zo goed op, dat je direct na het behalen van je rijbewijs met het volste vertrouwen alleen de weg op gaat.
Iedereen die 16½ jaar of ouder is mag autorijlessen volgen. iedereen, van jong tot oud. Onze jongste cursist was 16½ en onze oudste 85 jaar oud.
Omdat de praktijk uitwijst dat jongeren over het algemeen minder rijlesuren nodig hebben dan ouderen wordt het aantal rijlesuren binnen onze pakketten mede bepaald door je leeftijd. Het basispakket en de aanverwante pakketten en pakketprijzen zijn gebaseerd op de leeftijdsgroep t/m 18 jaar. Ben je ouder dan moet je voor ieder jaar ouder dan 18 jaar één lesuur extra rekenen. (De meerkosten voor de extra lesuren zijn gelijk aan die van de uurlesprijs van dat pakket. Zie “Pakketten”.) Omdat geen mens gelijk is en  er ook onder leeftijdsgenoten verschillen zijn zal het aantal uren voor je rijopleiding uiteraard niet alleen bepaald worden door je leeftijd. Voorafgaand aan de planning zal tijdens een gratis en vrijblijvende proefles worden bekeken of het hierboven genoemde uitgangspunt naar leeftijd zal worden gehanteerd of dat er meer of misschien juist minder uren zullen worden ingepland. Iedereen krijgt dus een advies op maat!

De praktijkopleiding bestaat uit een vast aantal, in overleg met elkaar, vooraf afgesproken lesuren, een TTT (TussenTijdseToets) en een Praktijkexamen. Wij geven voornamelijk rijlessen in blokuren van 3 á 4 uren met uiteraard een korte pauze tussendoor. Dit is efficiënter dan losse uren en hierdoor rijd je, ook al woon je niet in de buurt van de examenomgeving, toch zo veel mogelijk in de omgeving waar je je praktijkexamen gaat doen (Winschoten of Groningen), Hierdoor raak je enigszins bekend in het examengebied, waardoor je tijdens je examen wat minder gespannen zult zijn dan wanneer je nog nooit daar hebt gereden. Tijdens de lessen worden alle vorderingen bijgehouden op een instructiekaart. (Zie de foto.) Deze krijg je na afloop van iedere les steeds mee naar huis.

Nadat je ca. ¾ van de lessen en alle onderwerpen van je instructiekaart hebt gehad doe je een TTT. Een TTT mag je zien als een proefexamen bij het CBR, dat wordt afgenomen door een examinator van het CBR, waarbij je niet kunt slagen en niet kunt zakken. Alles gaat precies zoals bij een 1e praktijkexamen. Je kunt dus even ervaren hoe het is om 'examen' te doen bij het CBR. Door eerst een TTT te doen krijg je een idee hoe een examen zal verlopen en zal de druk op je echte praktijkexamen vervolgens een stuk minder zijn.
Bij de TTT boots je een praktijkexamen na. Een TTT/Praktijkexamen bestaat uit een ogentest, een aantal 'voorbereidings- en controlevragen', een rit van ca. 35 minuten, deels in de bebouwde kom, deels buiten de bebouwde kom, deels op een industrie-/bedrijventerrein en deels op de auto(snel)weg, waarbij 2 bijzondere verrichtingen (b.v. achteruitrijden, een specifieke omkeeropdracht, een specifieke parkeeropdracht en mogelijk hellingproef) gedaan moeten worden. Na afloop zal de examinator de rit bespreken en de nodige feedback geven. Je krijgt van de examinator de nodige tips ter verbetering. Deze feedback zal het CBR ook naar je toe mailen in de vorm van een uitslagformulier TTT. Als de examinator van mening is dat het totaal van de uitgevoerde bijzondere verrichtingen tijdens de TTT voldoende goed is uitgevoerd krijg je vrijstelling voor het doen van bijzondere verrichtingen bij het eerstvolgende examen en hoef je dan ook geen 'voorbereidings-/controlevragen meer te beantwoorden. Ook dit zal de examenstress bij je praktijkexamen verminderen.
De resterende lesuren zullen tussen de TTT en het praktijkexamen gebruikt worden om de puntjes op de i te zetten, je wat extra rijervaring te geven en je examenklaar te maken, waarna je met de nodige verbeteringen je TTT mag nabootsen tijdens het echte praktijkexamen.

Om verschillende redenen wordt soms gekozen om niet in blokuren te lessen. In dat geval moet je rekening houden met een opleidingsduur van een ½ tot 1 jaar. Meestal wordt echter gekozen voor een opleiding in blokuren van 4 ur waarbij 1 keer per week wordt gelest. De opleiding duurt dan ca. 2½  maanden. Kies je voor 2 keer per week lessen dan duurt de opleiding ca. 1½  maand. Je kunt ook kiezen voor meerdere keren per week lessen, waardoor je nog korter over je opleiding doet en ook is het bij ons mogelijk je opleiding met spoed, bijvoorbeeld binnen 1 week te doen, maar dan moet er natuurlijk wel iedere dag van die week intensief worden gelest. Gemiddeld ca. 7 lesuren per dag. Iedere opleiding wordt gepland naar jouw wensen maar RESERVEER OP TIJD!

2todrive
Als je 16½ jaar oud bent mag je al rijlessen nemen en vanaf je 17e verjaardag mag je een TTT/Praktijkexamen doen. Ben je geslaagd dan mag je daarna tot je 18e verjaardag onder begeleiding van iemand die op je begeleiderspas staat autorijden. (Ook mag je vanaf dan zonder begeleiding brommer rijden en in een brommobiel rijden.) Vanaf je 18e verjaardag mag je de begeleiderspas weggooien en mag je alleen rijden. Alle informatie over 2todrive, onder andere m.b.t. het aanvragen van een begeleiderspas  en de eisen die aan jou en de begeleiders worden gesteld, vind je op  www.2todrive.nl.

Rij met plezier, ontspannen en veilig!